Laboratoře

Laboratoře

Náš sortiment výrobků je vyvinut pro označování v biotechnologických, chemických a biochemických laboratoří, stejně jako pro soudní lékařství. Ať již pracujete v patologii, histologii, chromatografii či v jiném vědním oboru, řešení značení Brady vám pomohou dodržovat správné laboratorní postupy.
Řešení pro laboratoře

Přizpůsobit se existujícím velikostem zkumavek, sklíček a stojanů na zkumavky.

  • Být čitelný vždy a všemi
  • Vydržet i v extrémních podmínkách, tedy i uložení v mrazícím boxu, v autoklávu, v tekutém dusíku nebo ve vařící vodě, či odolávat rozpouštědlům jako je xylen, dimethyl-sulfoxid a etanol.
  • Nabídnout jednoduché kódování a čtení, umožnit více informací na etiketě a významně tak snížit riziko lidské chyby.

 

Vyjádření našich zákazníků...

Pan Cuvelier, vedoucí farmakologického oddělení jednoho z největších výzkumných center farmaceutického průmyslu:

Jako osoba pověřená automatizací histologických procesů jsem hledal řešení pro identifikaci našich podkladních skel a kazet s tkáňovými bločky. Zvolené řešení Brady zahrnuje tiskárnu IP300, software Identilab a etikety pro označování skel a kazet. Zvolený materiál pro podložní skla odolává všem rozpouštědlům používaným při přenášení do lázní. Tento systém rovněž umožňuje označovat zkumavky a krabice skladované při -80°C přímo na námrazu. U kazet s tkáňovými bločky používáme etikety standardního formátu Brady, které nelze díky systému termosvařování BSP 31 odstranit. Toto řešení „vše v jednom“ nám umožňuje i při omezeném rozpočtu sjednotit postupy pomocí výkonných výrobků.“