Ochrana potravin a zvýšení bezpečnosti na pracovišti

Ochrana potravin a zvýšení bezpečnosti na pracovišti

Podle EU OHSA dojde při zpracování potravin a nápojů téměř k 24 % všech úrazů ve výrobě. Prioritou průmyslu zpracovávajícího potraviny a nápoje je zvyšování bezpečnosti na pracovišti a dodržování legislativy týkající se BOZP, nicméně bezpečnost potravin je vždy na prvním místě. Díky široké škále průmyslových řešení bezpečnostní identifikace s nízkým rizikem kontaminace od společnosti Brady nyní můžete zajistit obojí.

 

Zvyšte bezpečnost na pracovišti

Díky průmyslovým řešením bezpečnostní identifikace mohou závody zpracovávající potraviny a nápoje předcházet mnoha pracovním úrazům. K dispozici jsou bezpečnostní značky, které varují pracovníky před nebezpečím a informují je o OOP, které by měli použít. Pomocí značení podlah můžete směrovat chodce a vozidla do samostatných pruhů, předměty a ventily přesouvané během údržby můžete uzamknout pomocí zařízení Lockout/Tagout a díky řešení pro rozlité látky také předejdete jejich rozšíření po podlaze pracoviště.

 

 

Chraňte bezpečnost potravin

Vyvinuli jsme a nabízíme množství řešení bezpečnostní identifikace s nízkým rizikem kontaminace, například:

 • bezpečnostní značky a etikety ToughWash odolné při mytí: při používání čisticích prostředků či působení tlaku se nedrolí, k dispozici máme navíc i etikety ToughWash ve verzi detekující kov,
 • adhezivní značení potrubí: dodržujte rozdíly mezi různými typy povrchů potrubí, aby nedošlo ke kontaminaci bakteriemi,
 • savé materiály pro rozlité látky: vyrábíme z nežmolkujícího polypropylenu vyrobeného technologií meltblown na ochranu bezpečnosti potravin,
 • Lockout/Tagout: uzamkněte přesouvané předměty a ventily, a ochraňte tak pracovníky až do skončení údržby,
 • značení podlah: oddělte chodce a vozidla v prostorách skladu, a zvyšte tak bezpečnost na pracovišti,
 • značení stavu zařízení: zřetelně označí, které zařízení je po provedení inspekce považováno za vhodné,
 • logistické značení: k dispozici je široká škála číslic a písmen ke zvýšení efektivity skladu.

 

Zlepšete dodržování zákonů

Díky našim řešením bezpečnostní identifikace mohou závody na zpracování potravin a nápojů zlepšit dodržování mnoha Směrnice EU:

 • Směrnice 89/391/EHS: zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci,
 • Směrnice 89/655/EHS: požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci,
 • Směrnice 98/24/ES: rizika týkající se chemických činitelů při práci,
 • Směrnice 2000/60/ES: rámec v oblasti vodní politiky

Naše řešení navíc pomáhají dodržovat normu ISO 14001: Zlepšete dodržování zákonů

 • ISO 14001 (příloha 1, A.4.7, příprava a reakce na havárii), organizace musí mít vyhotoven havarijní plán, který vyžaduje poskytnutí savých materiálů pro účely odsátí vypuštěných tekutin

V našem bezplatném průvodci bezpečnostního značení potravin a nápojů najdete mnoho řešení pro zvýšení bezpečnosti na pracovišti a ochranu potravin!

 

Získat průvodce zdarma

formular