Flexibilní značení elektronických a elektrických zařízení

Flexibilní značení elektronických a elektrických zařízení

Etikety s pokyny na elektrických a elektronických zařízeních jsou důležité pro bezpečnost, dodržování předpisů a snadnost použití. Nabízíme kompletní řadu spolehlivých etiket, které lze navrhnout s nejvyšší flexibilitou a tisknout pomocí pokročilých technologií.


Vysoká flexibilita

Další informace lze na etikety pro zařízení umístit díky extrémně přesnému tisku, který umožňuje, aby byly i v malých písmech zřetelně čitelné další speciální znaky, symboly, bezpečnostní značky, loga a písmena každé abecedy. To umožňuje větší pružnost, pokud jde o obsah etiket, a pomáhá firmám lépe podporovat zákazníky pomocí bezpečnostních pokynů, informací o dodržení právních předpisů a brandingu přidáním loga společnosti. Společnost Brady nabízí také specializovanou podporu předloh pro návrhy etiket s maximálním dopadem a přehledností.

 

Zcela vytištěné nebo dokončované ve vašem závodě

Etikety se nabízejí zcela vytištěné a připravené k ruční aplikaci nebo k aplikaci podavačem etiket a stávajícím umísťovacím a připevňovacím strojem na automatizovaných výrobních linkách. Etikety lze rovněž částečně předtisknout a ve výrobních závodech zařízení doplnit o čárové kódy, data výroby nebo další informace pomocí tiskárny Brady. V automatizované výrobě k tomu lze použít tiskový aplikační systém BSP61 nebo průmyslovou tiskárnu etiket BradyPrinter i7100 a podavač etiket ALF14.

 

Maximální spolehlivost

Naše spolehlivé etikety vydrží po celou dobu životnosti mnoha elektronických a elektrických zařízení, i když jsou vystaveny extrémním podmínkám, jako je teplo, chlad, vlhkost, abraze, oleje a maziva, povětrnostní vlivy a chemikálie. K dispozici je široká škála spolehlivých materiálů etiket uznávaných normou UL, které zůstávají připevněny k jakémukoli povrchu. Na základě vaší aplikace může společnost Brady pomoci určit, který materiál etiket nabídne požadovanou spolehlivost pro jakékoliv zařízení.

Předávat pokyny pro zvýšení snadného použití, bezpečnosti a dodržení předpisů jakéhokoliv zařízení na spolehlivé etiketě, která vydrží po celou dobu životnosti mnoha elektronických a elektrických zařízení.

 

Poradce pro trvanlivé značení


Získejte vzorky!

Poradce pro trvanlivé značení

Vyskúšajte vzorky!