Chemie - petrochemie

Chemie - petrochemie

Pro těžbu ropy je identifikace účastníků, produktů a infrastruktur zcela zásadní, ať už jde o těžební věže či o námořní těžební plošiny.

Identifikační a bezpečnostní řešení nabízená společností Brady umožňují splnit tyto požadavky efektivně a spolehlivě.

Řešení pro chemický a pretrochemický průmysl

Označit pro vyšší bezpečnost

Špatně označená vedení a potrubí představují zcela jasné nebezpečí! Neznalost obsahu některého potrubí může mít vážné následky pro vaše zaměstnance nebo pro vaše zařízení.

 

Pro bezpečnost pracovníků se řízení kapalin jeví jako klíčové. Brady jako specialista na označování má odpověď také v této problematice, kde využívá řešení umožňující jasně identifikovat toky jak co do jejich složení, tak také jejich směr.

 

Řešení pro chemický a pretrochemický průmysl

Zajistit efektivní a bezpečnou údržbu

Každý rok dojde při údržbě k tisícům nehod. Většina z nich je způsobena nezabezpečenými rozvody. Tato rizika by významně snížilo jejich spolehlivé zajištění.

Náš kompletní sortiment zabezpečovacích pomůcek umožňují zabezpečit rozvody, ventily, energetické zdroje apod. Tyto pomůcky musí být při údržbě používány. Jakékoliv nebezpečí vyvolané zdrojem energie či nebezpečnými látkami je tak odstraněno.

Vyjádření našich zákazníků...

Pan Lemaire, vedoucí jedné těžební plošiny v Indickém oceánu:

Na těžebních plošinách je důležité, abyste kdykoliv znali obsah jakéhokoliv potrubí a směr jeho proudění, a mohli jste jej efektivně uzavřít a zabránili tak případným nehodám. Potrubní značení od společnosti Brady nám umožňuje spolehlivě označit kapalinu a směr jejího proudění. Ve spojení se zajišťovacími systémy jsme tak schopni provádět údržbu ve vší bezpečnosti. Tyto systémy umožňují odstavit v průběhu údržby jakýkoliv typ ventilu. Díky společnosti Brady jako jedinému dodavateli jsme byli schopni vyřešit celou problematiku identifikace a zabezpečení našich rozvodů.“