Automotive

Automotive

Efektivní průmyslové značení automobilových součástek umožňuje rychlou identifikaci v případě svolání vašich automobilů.
Řešení pro automobilový průmysl

Výrobci automobilů musí být naprosto schopni zajistit sledovatelnost jejich součástek pro

  • Zlepšování efektivity jejich výrobních postupů
  • Dodržování platných bezpečnostních předpisů
  • Usnadnit svolávání automobilů

Musíte chránit vaši značku před případnými obavami vašich zákazníků o bezpečnost. Z toho důvodu požadujete od svých subdodavatelů záruky naprosté sledovatelnosti jejich dílů, a to až do konce životnosti vozidla. Musíte být rovněž vždy, kdy je to potřebné, schopni rychle určit vozidla, která je třeba svolat.

Říkáte si, že takové zajištění sledovatelnosti musí být jistě velmi drahé. Nemylte se.

Se špičkovým systémem značení bude vaše sledovatelnost lepší, což vám umožní snížit náklady v průběhu celého výrobního procesu, v poprodejním servisu i při recyklaci.

Proč zvolit značení Brady právě pro automobilový průmysl?

Naše vývojové programy pro navrhování a výrobu etiket pro průmyslové použití patří mezi nejvýznamnější na světě.

Žádný z našich konkurentů nemůže soutěžit s našimi znalostmi speciálních inkoustů, lepicích hmot, plastů a dalších materiálů používaných na etikety.

Brady vyvíjí své výrobky a služby v závislosti na specifických potřebách každého průmyslového odvětví. Náš tým konzultantů - automobilových inženýrů, je zcela schopen zavést takový systém značení, který optimalizuje výkonnost vašich činností.

Naše etikety jsou vyráběny v provozech certifikovaných ISO/TS 16949. Máte tak jistotu, že vaše výrobní procesy nebudou narušeny žádným nedostatkem na straně našich produktů.

Vyjádření našich zákazníků...

Pan Martin, odpovědný pracovník pro metodiku, výrobce plošných spojů pro elektronická počítadla kilometrů, uvádí:

Sledovatelnost našich měřících přístrojů je vynucená výrobcem pro to, aby bylo usnadněno řízení jejich případného vracení. V nedávné době jsme se setkali s problémem, kdy etikety za působení vysoké teploty zkorodovaly elektrický spoj. Každé vracení vedlo k dalším nákladům na jejich odborné posouzení a opravu. Se společností Brady jsme změnili materiál na takový, který je možno lepit ještě před svařováním. Zavedli jsme rovněž kód datamatrix, a to vše nám umožnilo umisťovat etikety na součást a nikoliv na elektrický spoj.“