CodeSoft™ - Software

CodeSoft™ - Software

Tento program je speciálně vytvořen pro identifikaci výrobků a aplikace zpětné sledovatelnosti v průmyslových oblastech.

CodeSoft - SoftwareSoftware umožňuje, aby firemní data byla bez ohledu na jejich objem importována a tištěna na štítek v různých formátech, včetně dvourozměrných čárových kódů. Protože při tvorbě softwaru byly brány v úvahu potřeby uživatele, je software CodeSoft™ logickým řešením pro tvorbu vnitropodnikových štítků, které lze během několika sekund vytisknout na specializované sérii Brady termotransferových tiskáren a to jak ve stolním provedení, tak v provedení do provozu. Software může být integrován do informačního systému LIMS, který je určen pro laboratoře.

Mám zájem
o více informací
o tomto produktu

Solicit informații suplimentare despre acest produs.