Přehled produktů

Přehled produktů

Vložky systému Scafftag® jsou vždy vyráběny na zakázku dle požadavku zákazníka. Možné jsou různé formy barev, textů nebo vkládání loga firmy atp.

Microtag®

Microtag® je systém bezpečnostního označení, který je obzvláště vhodný k označení malých pracovních zařízení a zvedacího vybavení. Microtag® také poskytuje zřetelné a vysoce viditelné bezpečnostní značení pracovním postrojům. Připevňuje se kabelovou páskou na dvou místech – jedno na postroji v oblasti prsou a druhé na závěsném lanu. Microtag® nesnižuje pevnost postroje.

 

Laddertag®

Laddertag® je systém bezpečnostního označení pro žebříky. Předpisy vyžadují kontrolu žebříků kvůli možnému poškození, vadám a opotřebení před použitím oprávněným pracovníkem.

 

Scafftag®

Scafftag® je kompletní systém bezpečnostního označení pro lešení, který se vyznačuje vysokou odolností a výbornou viditelností. Držáky a vložky jsou odolné extrémním podmínkám, lze je použít celoročně ve venkovním prostředí na všechna standardní lešení.

 

Forklifttag®

Forklifttag® je systém prevence bezpečnosti a údržby pro vysokozdvižné vozíky. Držák by se měl upevnit na viditelné místo např. do kabiny. První oprávnění uživatel zařízení vyplní do vložky záznam o provedených kontrolních procedůrách.

 

Multitag®

Multitag® je kompletní značící systém kontrol a údržby vybavení, který lze efektivně použít na velkém množství zařízení – stroje, přenosné zařízení a další pracovní vybavení.

 

Unitag®

Unitag® slouží k identifikaci a označení zvedacího zařízení, průmyslových provozů, ventilů, kalibrovacího zařízení a k řadě dalších aplikací. Držák Unitag® má jedinečný, trvale uzamykatelný systém, který umožňuje připevnění na všechna zařízení. Volitelné standardní vložky jsou dostupné v různých barvách. Dodává se s pevným lankem pro zavěšení.

 

Chemtag®

Chemtag® je určen pro značení zásobníků s chemikáliemi a nebezpečnými látkami. Napomáhá dodržení směrnice 67/548 o označování nebezpečných látek.