Jak na to

Jak na to

Většinou se systém pro označení Scafftag® skládá ze dvou částí – držáku, který se na trvalo připevní k zařízení a vyměnitelné vložky. To zabezpečuje stálá aktualizovaná data o kontrole a provedených pracích, ale je to i důkaz, který v případě potřeby lze použít před soudem. Systémy Scafftag® upozorňující na stav zařízení se vyznačují jasnou viditelností a jednoduchostí použití, kterému všichni pracovníci porozumí.

Scafftag krok1

 

Krok 1 – NEPOUŽÍVAT

Na plastovém držáku jsou vytištěné informace týkající se zákazu používání zařízení (nebyl ještě proveden test pevnosti, zařízení není schváleno k užívání, expirace data kontroly atp.).

 

 

Scafftag krok 2

 

Krok 2 – BEZPEČNÉ K POUŽITÍ

Jakmile je zařízení schváleno jako bezpečné k používání (proveden test zaříení, zkouška pevnosti, atp.), do plastového držáku je zasunutá vložka, která informuje o bezpečnosti použití. Vložky se vždy připravují na zakázku dle přání zákazníka a mohou obsahovat informace o nosnosti, době použitelnosti, provedených kontrolách atp. Všechny vložky jsou popisovatelné pro dopsání variabilních informací).

 

Scafftag krok 3

 

Krok 3 – NEPOUŽÍVAT

Jakmile nastane situace, kdy zařízení není bezpečné k použití (zjištění závady, nebezpečí úrazu, expirace doby kontroly atp), prostým vytažením vložky o bezpečném použití je opět odkrytý text Nepoužívat, který jasně informuje o zákazu použití.