Visačka Emergency Equipment Tag

Visačka Emergency Equipment Tag

Visačka Emergency Equipment Tag se skládá z praktického držáku a vložek. Držák lze snadno přichytit k mnohým nouzovému vybavení, včetně hasicích přístrojů, lékárniček pro první pomoc a sadám na úklid rozlitých látek. Vložka může obsahovat záznamy o kontrolách a informace o tom, koho je třeba po použití nouzového vybavení kontaktovat. Visačku lze snadno kombinovat s kontrolním softwarem pro zařízení Safetrak, aby se usnadnilo plánování kontrol a automatické generování zpráv o dokončení kontroly.

 

Lepší bezpečnost

Oprávnění kontroloři budou moci na vložku visačky připojenou k vybavení uvést datum kontroly a svůj podpis. Pokud vybavení neprojde týdenní kontrolou, vložka musí být odstraněna, čímž se na prázdném držáku odhalí jasný vzkaz „nepoužívat“. Zaměstnanci tak budou informováni, aby použili jiné nouzové vybavení a že by měli požadovat okamžitou výměnu. Pro optimalizaci komunikace o vybavení je visačka k dispozici v jakémkoli jazyce.

Visačka Emergency Equipment Tag

Lepší dodržování předpisů

Evropská směrnice č. 2009/104/ES stanovuje, že zaměstnavatelé musí přijmout potřební opatření, aby zajistili bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků. K tomu patří i běžná pravidelná kontrola nouzového vybavení příslušnou osobou a vedené záznamy o kontrolách. Data kontroly a podpisy nabízejí požadované záznamy k prokázání dodržování této směrnice.

 

Podrobné údaje o výrobku jsou uvedeny na jednom praktickém referenčním listu.

Mám zájem
o více informací
o tomto produktu

Solicit informații suplimentare despre acest produs.