Bezpečnostní značky pro stroje

Bezpečnostní značky pro stroje

Varujte a informujte uživatele optimálním způsobem o bezpečnostních rizicích stroje, která nelze konstrukcí stroje odstranit, pomocí našich spolehlivých a vysoce viditelných bezpečnostních značek pro stroje.

Bezpečnostní značky pro stroje


Plně v souladu s předpisy

Naše bezpečnostní značka pro stroje splňuje mezinárodně uznávanou normu ISO 3864-2:2016. Dodržení této normy umožňuje maximální rozpoznání a napomáhá uživatelům strojů lépe porozumět jakýmkoli výstrahám, upozorněním nebo požadavkům na povinné OOP. Celý sortiment bezpečnostních značek pro stroje je k dispozici i na materiálech schválených společností UL.

 

Vysoce viditelné

Značky lze aplikovat na jakýkoli povrch, kde jsou nejvíce viditelné a co nejlépe umístěné pro zlepšení bezpečnosti stroje. Tisk s vysokým rozlišením ještě více poutá pozornost jasnými barvami a ostrým sdělením bezpečnostní zprávy s vysokým rozlišením. Tisknou se na naše spolehlivé průmyslové materiály značek, které dokáží odolat náročným podmínkám a zůstávají připevněné a čitelné po mnoho let.

 

Přizpůsobte si je

Naše bezpečnostní značky pro stroje jsou vysoce přizpůsobitelné, aby vyhovovaly různým potřebám a situacím použití stroje. Mezi možnosti patří úprava velikosti značky, tvaru a lepidla, aby se optimálně hodila pro jakýkoli stroj nebo díl. Materiály značek lze měnit, aby se zajistila spolehlivost označení v konkrétním vnitřním nebo venkovním prostředí. A jakékoli výtisky lze zcela přizpůsobit tak, aby měly optimální dopad na bezpečnost stroje.

 

Získejte všechny údaje o výrobku na jednom praktickém referenčním listu.

Pozvěte si odborného poradce na bezpečnostní značení strojů

Mám zájem
o více informací
o tomto produktu

Solicit informații suplimentare despre acest produs.