Slovník pojmů

Slovník pojmů

Základní terminologie a definice pojmů z oblasti identifikace a označování – přečtěte jsi, co to je adheze, štítek, THT tisk, zpětná sledovatelnost, čárový kód.

Adheze

Adheze - přilnavost je molekulární sílou přitažlivosti mezi dvěmi rozdílnými materiály. Povrchové napětí materiálu představuje sílu přitažlivosti. Čím je tato vyšší, tím jsou přitažlivé síly větší a naopak.

 

Etiketa

Etiketou nazýváme papír, plast, textil, kov nebo jiný materiál, na kterem je vytištěna informace týkající se předmětu (adresa, popis, atd.) a je upevněný na obal, resp. daný předmět. Etiketa může být také tištěna i přímo na povrch předmětu anebo obalu. Etikety slouží na identifikaci produktů, reklamu, jako výstražné prvky a pod.

 

Automatická aplikace etiket

Snížení celkových nákladů na jednotku, vyšší výnos a produkce, 100% sledovatelnost

 

Termotransfer - THT

Thermal transfer (tisk tepelný přenos) THT je zvláštním druhem tisku při kterém se teplem natavuje tisková páska, která zůstává přilepena k materiálu, na který se tisk provádí. Byl vyvinut firmou SATO koncem 40tých let dvacátého století. Naproti tomu Direct thermal je typem tisku, při kterém se páska nepoužívá.

 

Čárový kód

Čárový kód je optickou reprezentací informaci, která je čitelná strojem. Původně čárový kód reprezentoval informace pomocí různé šířky čar a mezer mezi nimi.

 

Zpětná sledovatelnost

Tři základní prvky pro identifikaci komponent a produktů, zejména ve vysoce-objemné výrob, které tvoří základ pro koncept sledovatelnosti