Předcházejte uklouznutím, zakopnutím a pádům

Předcházejte uklouznutím, zakopnutím a pádům

Uklouznutí, zakopnutí a pády mohou mít za následek smrtelné i nesmrtelné pracovní úrazy a jsou to typy úrazů, ke kterým dochází nejčastěji. Podle zjištění organizace EU-OSHA v průzkumu ESENER-2, 36 % společností z EU uznává zvýšené riziko uklouznutí, zakopnutí a pádu na jejich pracovišti. Abychom toto riziko snížili, navrhujeme řadu spolehlivých a vysoce viditelných řešení bezpečnostní identifikace.

 

Řešení

 

Podlahové značení

Podlahové značení: snadno Identifikujte bezpečné pěší trasy, překážky a nebezpečné oblasti na pracovišti.

 

Více informací

 

Bezpečnostní značky

Bezpečnostní značky: i jednoduchá bezpečnostní značka může zabránit nákladným úrazům na pracovišti, pokud je jasně viditelná, upoutává pozornost a je snadno srozumitelná.


Více informací

 

Řešení pro rozlité látky

Řešení pro rozlité látky: zastavte rozlité látky dříve, než způsobí úrazy na pracovišti.

 

Více informací

 

Služby

Služby: kontaktujte nás, chcete-li zajistit návštěvu na místě nebo audit, abyste snadno vybrali typy řešení, která vyhovují vašim potřebám.

 

Více informací

 

Eliminace pracovních úrazů

odle nejnovějších údajů z Eurostatu, se stalo v EU v roce 2015 celkem 3 200 000 nesmrtelných úrazů a 3876 smrtelných úrazů, což mělo za následek ztrátu 42 milionů pracovních dnů. Průměrné náklady jednoho nesmrtelného úrazu se odhadují na 10 000 EUR a až 1 100 000 EUR za smrtelný úraz. Zvýšení bezpečnosti na pracovišti je nejen humánní, ale také ekonomicky rozumná strategie na ochranu zisků společnosti. Společnost Brady navrhuje řadu řešení bezpečnostní identifikace, která pomáhají snižovat rizika na pracovišti u některých kategorií nejčastěji se vyskytujících úrazů.

Získejte zdarma průvodce bezpečností na pracovišti