Eliminujte pracovní úrazy: zvyšte bezpečnost při údržbě

Eliminujte pracovní úrazy: zvyšte bezpečnost při údržbě

10–15 % smrtelných nehod na pracovišti nastává podle Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci během údržby. Mezi pracovníky zapojenými do údržbářských činností se také častěji vyskytují nemoci z povolání a zdravotní problémy, jako je asbestóza, rakovina, poruchy sluchu a muskuloskeletální poruchy. Pro podporu eliminace pracovních úrazů při zvyšování bezpečnosti údržby navrhujeme 3 řešení.

 

Řešení

Efektivnější údržba

Při zvyšování bezpečnosti údržby je vhodné současně zlepšit efektivitu údržby. Při použití jasných etiket s pokyny na strojích si pracovníci údržby okamžitě uvědomí kroky podle nejlepší praxe a postupy pro údržbu konkrétního stroje. Spolu s menším počtem přerušení údržby díky izolaci stroje od energie a kontrole rozlitých látek mohou jasné etikety s pokyny údržbu zefektivit a společnostem pomáhat v rychlejším návratu k plné výrobní kapacitě.

 

3 řešení pro lepší údržbu

Společnost Brady navrhuje 3 řešení, která pomohou zajistit bezpečnější a efektivnější údržbu.

 

Profesionálne tlačiarne bezpečnostného značenia

Profesionální tiskárny bezpečnostní identifikace: tiskněte samolepicí bezpečnostní značky a etikety s pokyny a připevňujte je na strojní zařízení před jejich údržbou. Optimálně informují odborníky, aby mohli bezpečně a efektivně pracovat.

 

Více informací

 

Bezpečnostné značky

Lockout/Tagout: při údržbě stroje odpojte od dodávek energie pomocí předem schválených postupů Lockout/Tagout (uzamčení/označení), příslušných zařízení pro zamknutí a profesionálních visacích zámků.

 

Více informací

 

Prevencia a odstraňovanie rozliatí

Omezování rozlití: zabraňte rozlití látek, ke kterému dochází během údržby, na podlaze pracoviště, kde mohou způsobit nehody a zpoždění.

 

Více informací

 

Služby

Služby: kontaktujte nás, chcete-li zajistit návštěvu na místě nebo audit, abyste snadno vybrali typy řešení, která vyhovují vašim potřebám.

 

Více informací

 


Eliminace pracovních úrazů

Podle nejnovějších údajů z Eurostatu, se stalo v EU v roce 2015 celkem 3 200 000 nesmrtelných úrazů a 3876 smrtelných úrazů, což mělo za následek ztrátu 42 milionů pracovních dnů. Průměrné náklady jednoho nesmrtelného úrazu se odhadují na 10 000 EUR a až 1 100 000 EUR za smrtelný úraz. Zvýšení bezpečnosti na pracovišti je nejen humánní, ale také ekonomicky rozumná strategie na ochranu zisků společnosti. Společnost Brady navrhuje řadu řešení bezpečnostní identifikace, která pomáhají snižovat rizika na pracovišti u některých kategorií nejčastěji se vyskytujících úrazů.

Získejte zdarma průvodce bezpečností na pracovišti