Identifikujte nebezpečné látky

Identifikujte nebezpečné látky

Podle Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci 38 % evropských podniků hlásí, že se na jejich pracovištích vyskytuje potenciálně nebezpečné chemické nebo biologické látky. Vystavení se nebo kontakt s nebezpečnou látkou je spojeno s akutními a dlouhodobými onemocněními a zraněními, včetně onemocnění dýchacích cest a kůže, selhání orgánů, rakoviny, otravy nebo udušení způsobeného pracovní činností. Abychom toto riziko expozice snížili, navrhujeme řadu spolehlivých a vysoce viditelných řešení bezpečnostní identifikace.

 

Řešení

Podlahové značení

Podlahové značení: snadno Identifikujte bezpečné pěší trasy, překážky a nebezpečné oblasti na pracovišti.


Více informací

 

Etikety GHS/CLP

Etikety GHS/CLP: jednoduše informujte o rizicích spojených s nebezpečnými látkami, aby se zamezilo nehodám a zvýšila úroveň dodržování právních předpisů EU.


Více informací

 

Systém Lockout/Tagout

Systém Lockout/Tagout: účinně brání chodu stroje a náhodnému opětovnému připojení stroje ke zdroji energie, dokud ještě zásahy stále probíhají. Díky tomu mohou pracovníci dokončit úkoly co nejbezpečněji, čímž je zachován efektivní chod vašeho provozu.

 

Více informací

 

Označení potrubí

Označení potrubí: označujte, jaká látka je v potrubí v rámci závodu, abyste informovali spolupracovníky i poskytovatele první pomoci.


Více informací

 

Bezpečnostní značky

Bezpečnostní značky: i jednoduchá bezpečnostní značka může zabránit nákladným úrazům na pracovišti, pokud je jasně viditelná, upoutává pozornost a je snadno srozumitelná.


Více informací

 

Služby

Služby: kontaktujte nás, chcete-li zajistit návštěvu na místě nebo audit, abyste snadno vybrali typy řešení, která vyhovují vašim potřebám. Nechejte si poradit od odborníků, jak co nejlépe označit nebezpečné látky!

 

Požádat o průzkum pracoviště

 

Poznejte nástroje k identifikaci nebezpečného látky na vašem pracovišti.

 


Stáhnout průvodce

Poznejte nástroje k identifikaci nebezpečného látky na vašem pracovišti.

Formular