COVID-19: Řešení pro bezpečnost Vašich lidí a prostor

COVID-19: Řešení pro bezpečnost Vašich lidí a prostor

Aktuálně o korona viru

Společnost Brady detailně monitoruje vývoj a dopady šíření nákazy COVID-19 (koronavirus). Podařilo se nám úspěšně implementovat adekvátní opatření s cílem zachování výroby a kontinuity a současně zajistit bezpečnost pracovníků a pracoviště v plném souladu s vládními nařízeními. Momentálně naše produkce pokračuje, stejně jako vyřizování objednávek a děláme vše, co je v našich silách, abychom zajistili dodávky v dohodnutých termínech. Jsme odhodláni a připraven pomoci Vám s jakýmikoliv požadavky na naše řešení, které Vám pomáhají chránit a identifikovat Vašich lidí, produkty a provozu.

Váš čas je drahocenný - jsme připraveni podpořit Vás v jakékoli požadavku nebo řešení na míru.

Váš tým BRADY

Brožúra COVID-19Brožura COVID-19

 

Obsahuje kolekci pečlivě vybraných identifikačních a bezpečnostních řešení pro boj se šířením nákazy COVID-19.

 

Stáhněte si brožuru COVID-19

 

 

Řešení pro bezpečné pracoviště

 

Bezpečnostní značení

Při volbě bezpečnostních tabulek je třeba brát kromě obsahové stránky v úvahu i odolnost materiálů, ze kterých jsou bezpečnostní tabulky vyrobeny.

 

Více informací

 

Nástroje pro prevenci a zachycování rozlití

Nabízíme několik nástrojů pro zachycování rozlitých látek v případě úniku do půdy, které lze využívat proaktivně nebo reaktivně a kterými lze rozlité látky absorbovat anebo zabránit jejich šíření.

 

Podívejte se, jak je snadné odstranit rozlité látky bezpečněji a účinněji

 

Vytiskněte si vlastní značení
Možnost vytvořit si značení a štítky přímo na místě Vám umožní okamžitě reagovat na jakýkoliv požadavek na identifikaci a komunikaci rizik, přičemž zcela eliminuje čas potřebný k dodání hotového značení.

Příručka tisku bezpečnostního značení ve vlastní režii

 

Řešení pro laboratoře
Laboratorní štítky od společnosti Brady jsou speciálně vyvinuty pro značení vzorek v biotechnologii, medicíně, chemických, environmentálních a forenzích ústavech a laboratořích.

Stáhněte si brožuru Laboratory Identification