Obnovitelné zdroje

Obnovitelné zdroje

V porovnání s ostatními tradičními ekonomickými sektory zažívá v současné době sektor obnovitelných zdrojů zcela mimořádný růst. Nové předpisy o ochraně životního prostředí navíc podporují jeho další rozvoj.

Brady jako specialista na značení nabízí jednotlivým hráčům v tomto segmentu řešení označování a vysoce výkonné materiály, které jsou obzvláště vhodné pro solární panely, větrné elektrárny apod. Díky technickým řešením od společnosti Brady se označování vašich solárních panelů a identifikace kabelů stanou rychlou a snadno proveditelnou operací!

 

Řešení pro obnovitelné zdroje

Naše řešení vám umožní provádět kromě jiného:

  • Sledování vašich solárních panelů prostřednictvím trvanlivých etiket odolných k extrémním podmínkám.
  • Identifikaci připojovacích kabelů solárních panelů.
  • Rozlišování kabelů pro větrné elektrárny s mnohočetným využitím.
  • Etikety čitelné všemi a kdykoliv.
  • A v konečném důsledku vylepšení image vaší firmy.

 

Vyjádření našich zákazníků...

Pan Bernard, vedoucí provozu pro kabeláž u subdodavatele jedné významné značky větrných elektráren:

Pro označování kabelů jsme do nedávné doby používali ruční etiketování skládající se z barevných kroužků s čísly upevňovaných na kabely. Velký nárůst segmentu obnovitelných zdrojů nás donutil přehodnotit náš způsob práce tak, abychom zvýšili naši produktivitu a zkrátili dodací lhůty. Rozhodli jsme se pro řešení nabízené společností Brady: bezhalogenové termobužírky spojující v sobě odolnost a rychlost, které jsou oproti našemu dřívějšímu způsobu práce neporovnatelně výkonnější. Nabízením trvanlivého a více profesionální značení jsme díky společnosti Brady dokonce získali nové zakázky.“

 

Paní Combe, vedoucí výroby u jednoho výrobce solárních panelů:

V našem oboru je základním prvkem trvalá sledovatelnost našich solárních panelů. Naší volbou se tedy stal Brady jako specialista na označování. V minulosti jsme se setkávali s problémy způsobenými odpadlými etiketami nebo ztrátou jejich čitelnosti, což vždy vedlo k dodatečným výdajům. Brady nám nabídl odpovídající řešení v oblasti odolnosti jeho materiálů, technického poradenství a kvality jeho tiskáren. Díky jedinému dodavateli jsme tak dosáhli vyšší produktivity a zároveň jsme vylepšili image naší značky.“ “